Skip to content

Rozwiązania

Przejmij kontrolę

Wraz z rosnącą liczbą systemów komputerowych kontrolowanie ich stanu staje się coraz trudniejsze.

Jeśli dodamy do tego fakt, że każdy z nich zazwyczaj udostępnia użytkownikowi inny interfejs znajdujący się w innym, niekoniecznie komfortowym do pracy miejscu takim jak np. głośna serwerownia, to pozornie proste zadanie skontrolowania stanu zaledwie kilku systemów staje się nie tylko skomplikowane, ale i czasochłonne.

Video Grabber

Video Grabber jest niezastąpiony w momencie, gdy samo monitorowanie parametrów nie wystarcza, a potrzebne są dokładne dane o tym, co się w rzeczywistości wydarzyło.

Urządzenie zostało zaprojektowane dla systemów kontroli ruchu powietrznego, dzięki czemu zapewnia najwyższą jakość i niezawodność działania. Video Grabber może również znaleźć zastosowanie w systemach instytucji finansowych, organizacji rządowych i wszelkiego rodzaju centrach zarządzania.

Dzięki dokładnemu zapisowi zdarzeń, które wystąpiły na ekranie wykorzystanie Video Grabbera pozwoli ponad wszelką wątpliwość ustalić, czy monitorowane systemy pracowały poprawnie:

  • Czy system podczas startu zgłaszał jakieś błędy?
  • Czy użytkownik pracował na danym komputerze, czy może zajmował się innymi rzeczami?
  • Co dokładnie działo się z monitorowanym komputerem?
  • Czy wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika były wykonywane poprawnie?

Dzięki dokładnemu zapisowi zdarzeń, które wystąpiły na ekranie wykorzystanie Video Grabbera pozwoli ponad wszelką wątpliwość ustalić, czy monitorowane systemy pracowały poprawnie:

Hardware