PL EN

Multisoft Monitoring

Programowe rozwiązanie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad systemami teleinformatycznymi.


Funkcjonalność

Podstawową funkcją Monitoringu jest bieżące monitorowanie stanu zdalnych urządzeń i komputerów. W gestii użytkownika pozostaje, które informacje są na tyle istotne, aby je wyświetlać na ekranie głównym, a które ukryć.
Dzięki Monitoringowi użytkownik może nie tylko szybko zlokalizować problem, ale i natychmiast rozpocząć pracę nad jego rozwiązaniem – aplikacja umożliwia wywołanie zdalnego połączenia z monitorowanymi systemami.

  • Monitoring przy wykorzystaniu SNMP (żądania i przechwytywanie trapów)
  • Monitoring poprzez SQL (wizualne oznaczenie stanu w zależności od wyniku zapytania)
  • Wsparcie dla połączeń SSH, Remote Desktop, VNC i Telnet
  • Restart, włączanie i wyłączanie komputerów zdalnych*
  • Konfigurowalny interfejs

Zastosowania

Multisoft Monitoring może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zdalna administracja i monitorowanie większej ilości komputerów czy urządzeń. Jest idealnym rozwiązaniem dla serwerowni, ale sprawdza się również w innych środowiskach.

* Wyłączanie i restart są wspierane tylko dla komputerów z systemami Windows®