PL EN

Badanie termiczne

Oferujemy badania urządzeń pod względem odporności na działanie podwyższonej temperatury. Dysponujemy nowoczesną cieplarką sterowaną komputerowo, o programowanym zakresie temperatur 30-100°C. Istnieje możliwość badania urządzeń elektronicznych w czasie działania. Przewody zasilające oraz sygnałowe potrzebne do pracy urządzenia można wprowadzić do wnętrza cieplarki przez dedykowany otwór o średnicy 50mm. Przeprowadzane testy mogą polegać na długotrwałym oddziaływaniu zadanej temperatury jak i na cyklicznych zmianach temperatur zgodnie z podanym profilem. Możemy testować urządzenia o maksymalnych wymiarach wraz z miejscem potrzebnym do podłączenia przewodów 320mm*240mm*180mm.