PL EN

Rozwiązania

Przejmij kontrolę


Wraz z rosnącą liczbą systemów komputerowych kontrolowanie ich stanu staje się coraz trudniejsze.
Jeśli dodamy do tego fakt, że każdy z nich zazwyczaj udostępnia użytkownikowi inny interfejs znajdujący się w innym, niekoniecznie komfortowym do pracy miejscu takim jak np. głośna serwerownia, to pozornie proste zadanie skontrolowania stanu zaledwie kilku systemów staje się nie tylko skomplikowane, ale i czasochłonne.

Multisoft Monitoring

Nasze rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu kontroli stanu systemów komputerowych. Dzięki swojemu przejrzystemu interfejsowi i elastycznej konfiguracji nasza aplikacja jest w stanie szybko i sprawnie przekazać użytkownikowi najważniejsze informacje. Multisoft Monitoring oznacza stan danego systemu w oparciu o aktualne parametry pozyskiwane automatycznie poprzez SNMP i SQL.
Decyzja o tym, które zdarzenia są istotne i powinny determinować status, a które parametry wystarczy jedynie wyświetlić pozostaje jednak w gestii użytkownika.
Wierzymy, że przy narastającej komputeryzacji i automatyzacji to Użytkownik ostatecznie powinien zachować kontrolę nad systemem. Dlatego też udostępniamy możliwość przypisania zdalnych połączeń do wszystkich monitorowanych urządzeń, tak aby w przypadku wykrycia potencjalnego problemu użytkownik mógł szybko podłączyć się do danego systemu i samodzielnie ocenić sytuację.

Video Grabber

Video Grabber jest niezastąpiony w momencie, gdy samo monitorowanie parametrów nie wystarcza, a potrzebne są dokładne dane o tym, co się w rzeczywistości wydarzyło.

Urządzenie zostało zaprojektowane dla systemów kontroli ruchu powietrznego, dzięki czemu zapewnia najwyższą jakość i niezawodność działania. Video Grabber może również znaleźć zastosowanie w systemach instytucji finansowych, organizacji rządowych i wszelkiego rodzaju centrach zarządzania.

Dzięki dokładnemu zapisowi zdarzeń, które wystąpiły na ekranie wykorzystanie Video Grabbera pozwoli ponad wszelką wątpliwość ustalić, czy monitorowane systemy pracowały poprawnie:

  • Czy system podczas startu zgłaszał jakieś błędy?
  • Czy użytkownik pracował na danym komputerze, czy może zajmował się innymi rzeczami?
  • Co dokładnie działo się z monitorowanym komputerem?
  • Czy komputer zrestartował się przed czy po wciśnięciu danego klawisza na klawiaturze?
  • Czy wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika były wykonywane poprawnie?

Żadne z powyższych pytań nie pozostanie już bez odpowiedzi.